MIRAKLER OG SYNKRONISITET

Hvis du trenger penger, og ikke har dem, men velger å stole på at penger kommer til deg lett og rikelig, uten anstrengelse, så får du plutselig og uventet beskjed at du har til gode på skatten, og pengene blir satt inn på din konto. Er dette da et mirakel? Eller bare et resultat av en praktisk ordning i et system hvor du har rettigheter? Du kan velge din sannhet, fritt valg! Miraklet ligger ikke verken i pengene eller hvordan skattesystemet virker. Det ligger i hvordan hendelsene synkroniserer seg! Livets synkronisitet er en mirakuløs gave, og jo mer du ser dette, jo mer synkroniserer det seg. Jo flere mirakler vil du oppleve.

OM MOTSTAND

Du kan ikke på harde livet jobbe imot det du IKKE ønsker deg, og samtidig tiltrekke deg det du ønsker deg. Det blir kollisjon mellom to frekvenser, og det gir ikke noe godt resultat. Det du gir motstand til vil vedvare, og du vil bare skape mer av det. Derfor må du velge ditt fokus med omhu.

STILLNESS

Det lille rommet inne i deg hvor du er i flyt med det som er større enn deg selv.
Der du alltid finner ro og hvile, selv midt i støyen.
Stormens øye.
❤️

A FRIEND

One friend in here today reminded me of how great it is to have someone at your side walking with you without craving or expecting anything from you. A friend that don't judge, but just listens. A friend that accept you and love you just the way you are. That is the most valuable gift.

❤️

OM ROS

Vær aldri gjerrig med ros og anerkjennelse, selv når du aldri får noe tilbake. Det er ikke hva andre gir som betyr noe, men hva en selv gir. Slipp godorda ut! Tilbakeholdt ros harskner hjertet. ❤

TO FORSKJELLIGE SPØRSMÅL


1. Hva kan jeg tjene på å gjøre dette?
2. Hvordan kan jeg bidra til å tjene helheten i dette?
I kontrasten mellom disse to spørsmålene ligger sannheten om egoet blottlagt.

ET LITE RUSK

Det er fort gjort i en ubevisst tilstand at en beveger seg gjennom livet som et lite rusk som er helt prisgitt vindens luner. Stakkars meg, jeg kan ikke gjøre noenting for å hindre vinden i å føre avsted med meg. En slik tanke gjør meg til et offer for omstendighetene. Det behøver jeg ikke være. Ikke hvis jeg blir bevisst. ❤

LIVETS VINDER

Livets vinder former oss, men jordens røtter holder oss stødig på plass. ❤

❤ LOVE ❤

Surround yourself with Love. Then only Love and nothing but Love will thrive in Your Space. 

LYSET VÅRT

Jeg tror at lyset vårt ses klart og tydelig fra oven. Vi tror vi er noen usynlige skapninger,  men vi skinner og glitrer mer enn vi aner. Enda så grå og vinterbleke vi føler oss. Enhver skinner i sin egen glans. ❤️

TIME IS WORKING

I might as well calm down. Time is working FOR me, not against me. ❤️

THE GREATNESS OF CREATION

There is so much beauty in life that can be easily overseen if we are not aware of looking for it. We should consciously look for beauty everywhere, even in darkness. Because when we do, the greatness of creation is so overwhelmingly powerful that it can change your day completely.
Gratitude.

❤️

BE CONSCIOUS

This is a very important year. Be conscious about how you use your time. Don't waste any time on judging what you dislike, or on resisting what you don't want.

Instead, choose to be creative, because now more than ever is the time for creation and manifestation. In this way you will inspire others, and the world will be a better place to live.

THE ALMIGHTY MASTER

Remember, you have the abilty to shift your focus at any time. In other words, you are the almighty master of your mind. 

THIS YEAR'S WISHES

It's me, myself, who will be granting my wishes this year...in co-creation with the universe.

SHINE YOUR LIGHT

Don't fear the darkness. Darkness is no energy, but the absence of Light. The best way to empty the darkness is simply to fill it with Light. When you shine your Light, that's what you do. 

Tilhørighet

Tilhørighet er viktig. Noen å høre sammen med. Røtter. Det behøver ikke være familie, men noen som kjenner deg, ser deg og hegner om deg. Det gir trygghet.

I AM

When you have no words to say, just say I am. It's enough. By these words you activate your divine vibration, and you will shift from weakness to power. ❤