2. jan, 2022

REISEN FRA HODET TIL HJERTET

Vi står foran et helt nytt år. Hvis jeg tenker bakover, føler jeg at vi har forlatt en gammel verden som har gått ut på dato, og gått inn i en ny og annerledes verden som fungerer på helt andre prinsipper. Det er denne prosessen jeg kaller reisen fra hodet til hjertet.

 For meg har denne reisen artet seg slik. 

 

 1. I den gamle verden ble hverdagene mine styrt fra hodet. 
 2. Dagene var ofte preget av stress, og jeg befant meg rett som det var i overlevelsesmodus.
 3. Jeg fylte livet mitt med apper, kurser, bøker og coachingtimer for å utvikle meg.
 4. Jeg jobbet iherdig for å realisere drømmer, mål og å please andre.
 5. Jeg kjempet imot alt som var galt i verden, og gikk til krig for det gode.
 6. Jeg brukte tida mi til å prestere, og å GJØRE.
 7. Jeg følte på alle begrensningene som hindret meg…
 8. Jeg følte meg sårbar og ensom. 

 Så kom coronaen og endret alt. Vi ble tatt ut av jaget og plassert hjemme, i den komfortsona vi alltid hadde hørt at vi måtte komme oss ut av. Enten vi ville eller ikke måtte vi være hjemme nå. Det var ikke så galt. Det ble tid til ro, refleksjon og ettertanke. 

 Selv om coronasituasjonen var vond og uønsket, kom det noe godt ut av den. Vi ble skilt fra hverandre i det ytre, men ble forent i hjertene. Vi ble snillere med hverandre. Det føltes godt. 

 Langsomt endret jeg meg. Jeg leste fortsatt bøker og tok kurser, det er ikke noe galt i det. Men jeg leste annerledes bøker med et nytt budskap. Kursene hadde også nytt budskap. 

 Reisen hadde allerede begynt, men det var fra dette punktet at jeg flyttet meg fra hodet til hjertet, og heretter ble dagene mine styrt fra hjertet istedet for hodet.

 

 1. Selv om coronasituasjonen var stresset, falt stresset av meg. Dagene var rolige og stille med tid til fordypning. Jeg var ikke lenger i overlevelsesmodus. 
 2. Jeg gikk ikke lenger ut i den ytre verden for å finne redskap til å roe meg, eller finne glede og lykke. Jeg fant både roen og gleden inne i meg. Jeg kjente meg rett og slett lykkelig.
 3. Jeg hadde ikke lenger planer, mål eller drømmer. Jeg sluttet å jobbe for alle ting som hadde vært så viktige for meg. Jeg sluttet å please andre.
 4. Jeg levde kun i nået. En dag av gangen, av og til bare en time av gangen. 
 5. Jeg sluttet å gjøre motstand. Jeg la ned alle kamper. Jeg følte ikke lenger hellig vrede. Jeg aksepterte alt som det var. 
 6. Jeg sluttet å gjøre, og begynte å VÆRE. 
 7. Jeg visste nå at begrensning er en illusjon. Sannheten er at jeg befinner meg i et uendelig kjærlighetsfylt felt av muligheter. 
 8. Jeg følte meg sterk, og omfavnet av kjærlighet. 

 

Jeg syntes det var merkelig å oppleve underveis at det jeg hadde jobbet så iherdig for ikke lenger hadde noen særlig betydning. 

Jeg burde jo gjøre noe? Jeg kunne jo ikke bare gjøre ingenting? 

 Det var den gamle hammen som ble skiftet ut og erstattet med en ny. Gamle tanke- og handlingsmønstre ble skiftet ut med nye. 

 Midt oppi alt dette lærte jeg å elske meg selv på en ny måte. Jeg erkjente mitt eget lys, mitt eget verd på en helt ny måte. Jeg kjente respekt for alt jeg hadde fått til. 

 Jeg skjønte at den beste måten jeg kan tjene verden på er å være meg, akkurat sånn som jeg er, her på min lille flekk på jord. Jeg skal ikke lenger leve opp til andre. Jeg skal leve opp til meg selv. Skinne mitt eget lys. Ikke sette det under en skjeppe. Gjøre det lille jeg kan. Det er nok.

 Jeg tror en får gjort mer for verden ved å VÆRE enn å GJØRE. Jeg skal lytte til den kjærlige Stemmen i Stillheten der inne. La den få inspirere meg til løsninger, til ideer og kreativitet. 

 For meg er reisen fra hodet til hjertet reisen fra 3D til 5D. 

 I 3D har vi fokuset festet på alt som frustrerer oss i den ytre verden. Da blir vi splittet, sitter på hvert vårt gjerde og skriker til hverandre. Det er vi som sitter på sannheten! Dere andre tar feil! 

 I 5D har vi fokuset festet på det kjærlige feltet i den indre verden. Der inne er det bare en kjærlig og stille Stemme som veileder deg til å følge hjertet ditt, og la andre få følge sitt. Der er det ingen høye stemmer som skriker. Ingen linker å lese som skremmer, eller lange tråder av kommentarer som gjør en nedslått. 

 Jeg håper for det nye året at vi ikke lenger skal være så opptatt av å vekke folk til å innse at de tar feil, men heller fokusere på å bringe oss selv til større bevissthet. 

 Hilsen Barbro ♥️