22. okt, 2018

SELVHEALING ER MULIG

Vi er skapt med et hjerte som inneholder 40 000 neuritter. Det er et system som er intelligent, som husker og kan lære. Disse neurittene blir regulert av våre følelser, men vi bærer veldig ofte på negative følelser som sinne, frykt, sjalusi og bekymring. Neurittene blir påvirket av vår følelsesmessige tilstand, og gir da negative beskjeder til hjernens neuroner, som i neste omgang responderer på beskjedene de får fra hjertet, og så vidersender de automatisk de negative signalene til kroppen. Ved å bære på negative følelser skaper vi altså et toksisk miljø i krpppen, og skaper gode forhold for sykdom og uhelse. En eneste negativ følelse er nok til å forandre kroppens kjemi til det verre. Da skjønner vi hvor viktig det er å velge sine tanker og følelser. Glede er et valg. Og takknemlighet er en nøkkel til bedre helse. Det finnes alltid noe positivt å fokusere på, men vi må velge det. Det går sjelden av seg selv. Vi er født med dette fantastisek hjertet, og trenger å lære mer om hvordan vi kan samarbeide med hjertets neuritter. Når vi lærer det, vil vi kunne bidra mye mer til vår egen selvhealing. Det er nemlig sånn at hvert eneste organ i kroppen vår er designet og konstruert for selvhealing, men vi har blitt lært opp til å tro det motsatte, at fra vi blir født er vi i en pågående dødsprosess. I stedet er det sånn at vi er i en pågående og kontinuerlig healingsprosess. Hjertets neuritter jobber selvstendig og uavhengig uansett om vi er bevisst dette systemet eller ikke. Men i det øyeblikket vi blir bevisst det, så kommer det inn et samarbeid som setter fart på prosessen, og som gjør at det får en bevisst og klart valgt retning: Jeg takker for at jeg er frisk.

Det finnes masse stoff om dette å finne på nettet, via Gregg Braden og Institute og Heartmath. Jeg anbefaler dere å lese mer om dette. Det er så spennende og bærer løftet i seg om et bedre liv. Og det gjør oss til differencemakers, både når det gjelder helsa vår, i eget liv, og dermed også andres liv, fordi vi påvirker hverandre, i stedet for en som kastes hit og dit med skjebnens mange luner, uten kontroll eller påvirkningsevne.