2. apr, 2018

SMÅ HANDLINGER MED STORE KONSEKVENSER

Jeg har hatt mange flyktningevenner opp gjennom årene, og har mange fine minner fra tiden med dem. Mange har jeg kontakt med enda, men en god del mistet jeg også kontakten med fordi de måtte dra tilbake til hjemlandet sitt, eller dro videre til et nytt sted. Men også mange ganger har det hendt etter mange år at de plutselig dukker opp igjen, enten at de ringer til meg, eller tar kontakt med meg på facebook. Og det er veldig fint, fordi da får jeg høre så mange historier som bekrefter at jeg har fått være med å gjøre en forskjell i disse menneskenes liv.

En som jeg nylig fikk kontakt med etter mange år fortalte meg at han en gang hadde fått en engel av meg. Det hadde jeg glemt, men da han minnet meg på det, husket jeg at jeg ga han en engel i gave. Antagelig fordi han følte seg ensom og alene, og fordi jeg ville at han skulle kjenne på tryggheten ved at vi blir ivaretatt av noe som er større enn oss, og at vi alltid har engler ved vår side. Jeg håpte at han skulle få bevissthet på at vi aldri er alene, for da føler man seg så uendelig mye tryggere. Den engelen hadde han tatt vare på i alle år, og tatt med seg hvor han enn dro. Og den var viktig for han. Jeg ble veldig rørt da han fortalte meg dette.

Det var en liten handling, men den fikk stor effekt. Og det er poenget mitt. For av og til gjør vi ting som tilsynelatende kan virke ubetydelige, og derfor vurderer vi dem som små også, men sett i ettertidsperspektiv, blir det veldig tydelig at det vi trodde er små gjerninger egentlig er kjempestore, og med tilhørende store og omfattende ringvirkninger.

Jeg vet at jeg har fortalt før om den lille blå boken som jeg fikk i gave. Jeg ble veldig glad for den, og kjøpte en likedan som jeg ga til en venn av meg som var langt nede på den tida. Han ble så lykkelig for den at han kjøpte inn noen eksemplarer ekstra. Han tok boken med seg på møte i losjen, og leste fra den som avslutningsord. Det vakte begeistring, og alle ble interessert i den lille blå boken. Han ga bort noen eksemplarer til flere, og da han ikke hadde flere igjen, kjøpte de selv en bok. Til slutt hadde hele losjen den lille blå boken. Dette spredte seg videre til neste losje, og neste, og til slutt hadde alle losjer i dette losjesystemet over hele Norge denne boken.

En liten gest med store og langtrekkende konsekvenser. Da vi treftes for første gang etter flere år, forteller han meg nettopp denne historien og legger til: Dette hadde du aldri trodd, Barbro! Og det var helt sant, hvordan kunne jeg trodd det? For vi mennesker ser på oss selv som ganske ubetydelige, og med liten eller ingen kapasitet til å gjøre store ting. Og derfor ser vi ikke vår egen verdi og heller ikke vår egen storhet. Og heller ikke de store konsekvensene.

Jeg tenker ofte på den lille indiske kvinnen som kaller seg Amma. Hun reiser rundt om i hele verden og klemmer folk. Og store ting skjer, de blir friske, de blir glade, de føler seg healet, sett og velsignet. På grunn av en liten klem. Hvordan er det mulig? Amma gir bort sin klem i gave til alle som vil ha, og folk står i kø. Hun har klemt tusenvis av mennesker opp gjennom årene. Hun følger hjertet sitt, og den lille stemmen inni henne som veileder henne til å klemme. Hun vet det er viktig. Og så skjer det store ting. Tenk om hun ikke hadde gjort det?

Hva vil jeg med dette? Jo, jeg vil at vi IKKE skal gjøre til lite det Gud har gjort til noe stort. Jeg vil at vi skal få opp øynene for at vi er skapt til å være store. Jeg vil at vi skal erkjenne oss selv og vår væren, og se oss selv i et større perspektiv, sånn at vi skjønner hvor store og viktige vi faktisk er. Jeg vil at vi skal få perspektiv på at mens vi tror ingenting skjer, så skjer mye av stor betydning nettopp på grunn av oss, men vi får kanskje ikke vite det før det har gått mange år.

Vi trenger ikke vite alt med en gang. Men vi trenger å stole på hvem vi er og hva vi bringer med oss. Tenk på hun som bestemte seg for å legge igjen etter seg en gave i fint papir og med vakkert bånd på trikkesetet. Den var til nestemann som satte seg der. En liten gest av kjærlighet. Hun fulgte en inspirasjon, og hun stolte på sin intuisjon. Dette smittet, og til slutt var det mange andre som lot seg inspirere til å gjøre det samme. Små innpakkede gaver ble lagt ut av glade givere og tatt imot av glade mottakere. En liten handling med store konsekvenser.

Jeg blir glad av å tenke på dette, og jo mer jeg reflekterer over det, jo mer ser jeg hvor uendelig viktig det er å forstå dette. På godt og vondt. Det samme skjer nemlig når vi gjør onde handlinger. Det smitter og får store konsekvenser. Derfor, gjør godt! Gjør gode handlinger. De er kanskje små, men kjærlighetens drivkraft vil gjøre dem store.