27. des, 2017

OMSLUTTET AV KJÆRLIGHET

Den beste gaven jeg kan gi til meg selv i det nye året som ligger foran meg, er å holde et kontinuerlig fokus på at jeg alltid er omgitt av kjærlighet, lys og helbredelse. Det var en som en gang sa at hvis vi kunne se hvem som går ved siden av oss på ferden, ville vi aldri være redde. Jeg tror det er sånn. Jeg har flere ganger i det siste møtt folk som sier til meg at de ser en engel bak meg, og det er en aldeles nydelig tanke som jeg vil holde på. Det er godt å vite at jeg har en medvandrer på veien. Livsveien kan av og til være utfordrende å vandre, men det nytter ikke stoppe opp, vi må videre enten vi liker det eller ikke. Derfor er det en god tanke at vi aldri er alene.

Jeg har vært ganske mye syk i det siste, og det er slitsomt og tapper en for krefter. Men all  elendigheten kommer av at jeg startet en prosess for å få løsnet på gammel, blokkert energi. Det var absolutt med hensikt, for jeg ville rense kroppen for gammel, oppbrukt energi så jeg kan bli enda mer bevisst på hvordan det er å være ett med alt det som er, og få integrert denne bevisstheten skikkelig inn i kroppen min også, og ikke bare i hodet.

Jeg vil få integrert at jeg beveger meg og lever i et felt av ren kjærlighetsenergi, hvor jeg er tilknyttet alt det jeg noengang kommer til å trenge. Det er nåde over nåde. Som menneskehet er vi alle også i en uendelig, enormt stor og healende endringsprosess som følge av alt som skjer på kosmisk og kollektivt plan. Jeg tror at vi beveger oss mot enhet. At vi alle en dag kommer til å være bevisst på at vi er ett. Det er en langvarig prosess, men den går i riktig retning, og jeg er glad jeg lever nettopp nå, så jeg får være med på den. Men da må jeg også jobbe for, og også ettersjekke at jeg selv går i riktig retning, sånn at jeg bidrar til fremgang og ikke er blant dem som holder både meg selv og dermed andre tilbake.

For at enhet skal få komme til på alle plan, må alle 3D tanker og holdninger om separasjon, selektering, segregering, skillelinjer og delegrenser som deler mennesker inn i grupper som mer eller mindre verdt, renses ut. Det er fortsatt mange som tviholder på et sånt menneskesyn, og som jobber som gale for å sørge for at denne energien fortsatt skal råde over oss. Det gjelder både mannen i gata, rasistene, ekstremistene, hele folkegrupper, politikere, byråkrater, og folk i viktige posisjoner, osv. De menneskene som står for sånne holdninger og som ikke vil la seg berøre av de nye tankene, den nye bevisstheten og den nye innsikten som følger det store kollektive skiftet, vil til slutt måtte gi tapt, for det vil ikke finnes rom for slikt tankegods på en jord som etterhvert er fylt og gjennomstrømmet av enhet. Om jeg får se dette i min levetid, vet jeg ikke, men jeg er i alle fall med på at det gamle begynner å slå sprekker, falle og briste i tusen knas. Og jeg kan bidra.

Derfor vil jeg åpne kropp og sjel, hjerte og bevissthet mot Lyset og Kjærligheten, og la tankene mine helbredes for illusjonen om separasjon og atskilthet, sånn at jeg får integrert i hele meg at jeg er ett med alt det som er. At jeg er omsluttet av helbredelse, at jeg puster inn helbredelse, og blir elsket inn med helbredelse på alle plan, og at jeg blir avelsket alt som skiller meg fra denne bevisstheten. Fordi det er sånn, ER jeg også denne Kjærligheten. Det er en vidunderlig og helbredende tanke. Takk for at jeg er elsket.

Du er også elsket. Du er også ett med alt det som er. Du ER også selve Kjærligheten. Fokuser på det i stedet for alt mørket som dominerer verden idag.  La folk du forbinder med vonde ting og erfaringer fra fortida bare fare, du er ikke lenger tjent med å bære på disse byrdene. Så slipp hele ruklet og la det bare gå. Alt det vi henger fast i, også mennesker, gjør nemlig ingenting annet enn å holde oss tilbake. Derfor må vi sette oss selv fri.

Det vakre bildet heter FRED og er tegnet av Inger Lisbeth Sagflått, og jeg synes det illustrerer så fint den freden som vi både ER og som vil fylle oss den dagen vi får elsket av oss alle tanker om atskilthet. 

Fortsatt god romjul til deg. ❤