15. des, 2016

VÅRT GUDDOMMELIGE LYS

Jeg tror at den største utfordringen fremover for oss alle vil være å innse og gjenkjenne vårt guddommelige potensiale. Å se de grenseløse ressursene som ligger i dette potensialet, istedet for å bare se det bunnløse sluket av elendighet. Og så begynne å bruke dette potensialet istedet for å jobbe så hardt for å tømme sluket.  La oss gå inn i oss selv å vedkjenne oss Lyset vårt. ❤️❤️❤️

I believe the biggest challenge for all of us from now on will be to recognize and realize our divine potensial. To see the limitless ressources in this potensial, instead of seeing just the bottomless drain of misery. And to start using this divine potensial, instead of working hard to empty the drain. Let us go within and acknowledge our Light. ❤️❤️❤️