15. jul, 2016

HENSIKTEN

En vil gjerne være med å bidra til endring i verden. Gjøre en forskjell. En liker å vite at livet har en hensikt, og at en kom til denne jorda for en grunn. Det er viktig å finne sin livsoppgave. Ha en intensjon om å gjøre godt.

Men så er det bare det at det virker som om tida står litt stille akkurat nå. Som om universet har hengt seg opp litt, for det skjer ikke så mye, og det som fløyt før, ligger brakk. Det har satt seg en mystisk brems på alt. En får absolutt ikke gjort så mye som en gjerne ville, for det finnes alltid en eller annen begrensning et eller annet sted. Vi må vente. Være tålmodige. Så får vi sikkert gjort mye etter hvert.

Men i mange år nå har vi jo fått podet inn at vi må strekke oss. Oppnå resultater. Flytte grenser. Gå ut av komfortsona. Realisere drømmen. Sette oss hårete mål. Lære oss mestring. Lese temabøker. Lytte til guruer. Og alt sammen krever hard jobbing, og streng disiplin. Det blir mange roller å fylle, og vi må trene masse og leve på diett for å orke alt sammen. Vi må nå vårt personlige mål, og det bør helst være i tråd med vår livsoppgave.

Hvis jeg sammenlikner med hvor jeg var for et år siden, har mye endret seg i min forståelse. Jeg har skjønt at alt dette som vi streber etter å oppfylle er helt feil. Jeg har skjønt at vi har stresset for mye med sånt. Det har gått opp for meg at hensikten med mitt liv er ikke å gå på hvileløs leting etter en livsoppgave, men rett og slett å være meg fullt ut. Lille, selvfølgelig litt særegne, men tross alt ordinære meg. Det holder. Jeg må akseptere meg selv som jeg er. Se at potensialet ligger inne i meg, og ikke utenom meg. Erkjenne min egen glans og storhet. At Gud skapte meg til noe stort og ikke noe lite.

 Det har gått opp for meg at hensikten med mitt liv er ikke hva jeg presterer eller hva jeg har gjort, men at jeg er meg. Ganske enkelt meg akkurat sånn som jeg er. Jeg er god nok. Jeg når langt nok ut. Jeg får gjort nok. Jeg trenger ikke gjøre store ting, for jeg gjør små ting med stor kjærlighet. Det holder! Jeg kom hit for meg. Jeg er mitt livs livsoppgave. MIN LIVSOPPGAVE ER Å VÆRE MEG! Jeg er en som påvirker andre bare ved å være meg. Jeg skal formidle meg selv, og ikke noe annet. Jeg er resultatet. Jeg er selve hensikten!

En nonne sa en gang under et fredsseminar: "Dere snakker så mye om å arbeide for å oppnå fred, men dere glemmer at dere ER fred!"

Jeg tror at her ligger nøkkelen til mysteriet. Hvis vi var mer opptatt av å være, leve i nået, være takknemlig, ha bevissthet på at vi er alt det vi ønsker oss, så ville vi få gjort mer, og komme raskere til resultatet. Hensikten med mitt liv er å være meg, og fylle ut mitt eget potensiale. Det betyr ikke at jeg sløser bort tid på å gjøre ingenting! Det betyr tvert i mot at jeg bruker tid og energi riktig!

Så jeg har sluttet å streve. Jeg har godtatt meg selv og mine ressurser. Jeg har fått økt bevissthet på hvor viktig det er å være positiv, vise begeistring, være kjærlig, og velge et positivt fokus. Jeg lever i nået. Jeg har sluttet å dvele ved fortida, og jeg har sluttet å planlegge framtida. Jeg tar den som den kommer. Jeg velger bort bekymring, og velger takknemlighet. Jeg anerkjenner hvem jeg er. Jeg er god nok.