18. mar, 2016

HVEM ER JEG?

Ja, hvem er man egentlig? Det er et betimelig spørsmål. Jeg har spurt meg selv om det mange ganger, og det førte meg frem til fem meget viktige spørsmål. Kanskje de viktigste i hele livet.

Jeg er den lille jenta som vokste opp på det lille stedet i skogen. Jeg var så heldig at jeg vokste opp i en kjernefamilie, med foreldre og en søster, besteforeldre, tanter, onkler og søskenbarn. Og snille naboer. Det var et trygt miljø hvor jeg lærte om verdiene i livet, og at omsorg og kjærlighet gjør livet trygt og godt å leve. Jeg var en kjærlig liten unge, nysgjerrig og med livlig fantasi, og livet var trygt og forutsigbart.

Men selv i en liten trygg verden skjer det ting som gjør at en endrer seg, og jeg ble etterhvert en ganske sjenert og hemmet liten unge. Det begrenset livsutfoldelsen min, og jeg kom til å tro at jeg ikke var noe. Dette bar jeg nok med meg opp gjennom årene, og det ble grunnstenen som livet mitt ble bygget på. Det hindret meg i å se mitt eget potensiale. Slik gikk ungdomslivet.

Men med voksenlivet følger vett og forstand, og jeg skjønte snart at jeg måtte ta ansvar for å ta vare på meg selv. Det nytter ikke å skylde alt på barndommen, og å finne syndebukker og skyldknagger fører ikke noe steds hen. Det har heller aldri ligget for meg å gi opp eller å stagnere, så disse egenskapene pushet meg også videre. Derfor sprengte jeg likevel grenser, og kom etterhvert ut av skallet mitt. En må selv ta ansvar for de nødvendige endringene som må til for at livet skal bli bedre hvis en ikke er fornøyd. I denne prosessen dukket de fem spørsmålene opp, og ved å gå inn i meg selv fant jeg svarene.

Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hva står jeg for? Hva er min intensjon? Hvordan har jeg tenkt å bruke livet mitt videre?

Å være klart definert på disse spørsmålene gjør livet hundre ganger lettere å leve. Når alt kommer til alt handler ikke livet om å finne seg selv, men om å skape seg selv. Man tar et standpunkt til hvem man er, og så står man på det, støtt som et fjell. Urokkelig, uansett hva andre måtte syns og mene. Uansett Janteloven.

Å ta et slikt kraftfullt valg gjør at endringene kommer på løpende bånd. Valget en tar oppfyller seg selv. På selvsamme måte som at den ulykksalige og selvoppfyllende profetien om at man er et offer også oppfyller seg selv.

Ikke la andre definere hvem du er. Definer deg selv. Er du ikke fornøyd med den nåværende utgaven av deg selv, kan du redefinere deg. Men først må du finne ut hvem du vil være. Gå inn i deg selv. Jobb deg gjennom disse fem spørsmålene, så kommer svarene. Den som leter finner. Den som ikke leter, finner ingenting. Og du kan komme til å bli overrasket over hvor mye du finner der inne i dypet av deg selv.

Lykke til på reisen! Og så ønsker jeg deg en god og avslappende påske med mye sol og følelse av vår! :-)