3. mar, 2016

JEG ER

Jeg som er et skrivende menneske er opptatt av ord. Det finnes hundrevis av ord. Jeg elsker ord, og jeg har fått høre at jeg har ordet i min makt mange ganger. Det er faktisk veldig sant, men det gjelder deg også, selv om du kanskje ikke er så glad i å skrive. Vi har alle ordet i vår makt! Ord skaper. De er hovednøkkelen til skapelse.

To av de ordene vi bruker mest og oftest er de to små ordene 'jeg er'. Jeg vil påstå at det er de to viktigste ordene i hele verden, på alle språk. Vi bruker dem hele tida, og vi skaper ubevisst livet vårt med måten vi bruker dem på. Vi henger alltid andre ord etter dem, og det er der det fatale ofte skjer. Vi velger feil ord når vi fortsetter etter 'jeg er'.

Hvor mange ganger har du ikke sagt: Jeg er ensom. Jeg er dum. Jeg er liten. Jeg er verdiløs. Jeg er ikke flink. Jeg er udugelig. Jeg er redd. Jeg er syk. Jeg er fattig. Det har jeg gjort også. Men nå har jeg lært hvordan jeg kan bruke mer bevisste og velvalgte ord etter 'jeg er', og hvilken enorm forskjell det utgjør på resultatet.

Et hvert ord har en vibrasjon. Vibrasjonen i de to ordene 'jeg er', er den absolutt høyeste oppnåelige. Hvorfor? Fordi Gud brukte dem om seg selv da han identifiserte seg for Moses i ørkenen gjennom en brennende tornebusk. Gud ønsket at Moses skulle føre Israelsfolket ut av Egypt og gjennom ørkenen til det forjettede landet som fløt av melk og honning. Han ba Moses si til folket han skulle lede at det var 'Jeg Er' som hadde befalt han å gjøre den jobben. Si det er 'Jeg Er' som har sendt deg!

Derfor er dette veldig sterke ord, og når vi bruker dem, kobler vi oss på Guds egen frekvens. Derfor bør vi ha bevissthet på hvilke ord vi lar følge etter dem. Det er faktisk et stort ansvar. Det handler nemlig om å definere seg selv, og uansett hvilke ord vi velger, skaper vi med definisjonen de danner.

Jeg er verdiløs. Jeg er verdifull. Begge uttrykkene aktiverer hver sin vibrasjon. En lav og en høy. Begge deler skaper et resultat, en virkelighet.

Hvor fantastisk er det ikke da at vi kan velge kloke og bevisste ord når vi snakker om oss selv og andre! Vi kan plukke fra øverste hylle blant alle de beste, deiligste, vakreste og mest vise ord som finnes og henge dem etter 'jeg er'. Vi kan plukke direkte fra de mest høyfrekvente ord som finnes. Blant de ypperste av de ypperste.

For en lykke, og for en gave, og for et ansvar! Jeg er verdifull! Jeg er frisk! Jeg er sterk! Jeg er elsket! Jeg er dyktig! Jeg er virkelig den som lykken kjæler med! Jeg er en lykkens Pamfilius!

Vi er vokst opp med Janteloven. Du må ikke tro du er noe! Derfor blir det å bruke slike definisjoner om seg selv det stikk motsatte. Det ressonnerer overhodet ikke med Janteloven. Derfor sitter det også langt inne å velge sånne ord om seg selv. Men det er bare å begynne, og det går lettere når en har trent en stund.

En amerikansk dame flyttet til Danmark og møtte den beryktede Janteloven. Så kom hun til Norge for å holde kurs, og ble enda bedre kjent med den, for i Norge er den enda mektigere enn i Danmark. For en amerikaner ble dette møtet et kultursjokk, for de vokser opp med en holdning om at alle kan bli president. Amerikanere oppdrar sine sønner og døtre som om det skulle være den mest naturlige ting i verden å bli president. Damen som heter Barbara tenker at et sted midt i mellom kan være bra. :-)

Vi skal ikke bli president. Eller kirurg. Ikke når jeg er seksti år. Men jeg skal bli den beste utgaven av meg selv! Jeg vil fylle ut meg selv! Det kan være greit å begynne med navnet sitt. Alle navn har en betydning. Navnet mitt Barbro betyr gudinne. Jeg har et navn til, for jeg heter Grete-Barbro. Grete betyr perle. Ok, jeg er gudinne. Jeg er perle. Her er det bare å begynne å trene. Hva betyr navnet ditt?